Recikliranje, koliko je važno

U vrijeme kada je okoliš sve više ugrožen neodgovornim ponašanjem barem svakog drugog čovjeka te velikog dijela vodećih kompanija u svijetu, posebno je važno razmišljati o načinima kako ublažiti sve veću štetu koju nanosimo prirodi oko sebe te na taj način indirektno ugrožavamo i sebe. Recikliranje je jedan od načina i od velike … [više]

Zbrinjavanje opasnog otpada

U posljednje vrijeme mogli smo se više puta uvjeriti koliko je važno očuvati okoliš i paziti da ga ne zagađujemo još više. Nažalost na temelju dosadašnjeg iskustva pokazalo se kako malo ljudi vodi o tome računa počevši od pojedinca, običnog čovjeka do puno opasnijih kompanija koje proizvode veće količine smeća i na taj način … [više]

Uredi kao zgrade otpada

Posao je dio naše svakodnevnice. Bez posla ne bismo imali za svakodnevne potrebe kao što je hrana, grijanje, tuširanje i sve ostalo. Želimo li si priuštiti velik dio onoga što želimo, moramo zasukati rukave i potruditi se kako bi poslodavci bili zadovoljni. Dakle posao je bitan i bez njega ne možemo. Ali jeste li se ikada … [više]

Elektronički otpad, rezultat današnje tehnologije

Možete li zamisliti današnji svijet bez mobitela i sve ostale popratne opreme. Naravno da svijet danas ne može funkcionirati bez potrebne tehnologije, a kako i bi kada smo sve podredili računalima. Revolucija zvana moderno doba preplavila je svijet napravama koje su postale sastavni dio života svakog čovjeka, a time i … [više]

Odvoz glomaznog otpada

U više navrata smo spomenuli kako sve veći problem čine veliki broj ilegalnih odlagališta otpada na kojima se ne pazi ni što se baca ni u kojim količinama, što je itekako opasno za život svih živih bića koji se nalaze u blizini tog smetlišta. Danas čistoća pokušava riješiti taj prolem na razne načine, a jedan od njih je i … [više]

Gospodarenje otpadom

Danas kako se svijet sve više bori protiv kontinuiranog zagađenja koje nam htjeli mi to priznati, ili ne svima radi o glavi, sve se više zemalja okreće projektima koji uključuju potencijalna rješenja za situaciju koja traje već godinama. U akcije koje se provode uključeni su svi mogući nadzori kojima se želi kontrolirati … [više]

Spaljivanje otpada

Danas je sigurno najveći problem u svijetu zagađenje okoliša, odnosno sve veća količina otpada koji nam ugrožava kvalitetu življenja i to ne samo nas nego i drugih živih bića. Pored toga što se radi na odlaganju otpada i smanjenju ilegalnih odlagališta, danas se pokušava sav taj otpad uništiti na taj način da se ta velika … [više]

Jakuševec – odlagalište otpada

U južnom dijelu grada Zagreba nalazi se poznato naselje Jakuševac, koji, pored poznatog sajma, svoju "popularnost" najviše duguje glavnom odlagalištu smeća u gradu Zagrebu. Odlagalište na Jakuševcu je odlagalište stalnog otpada glavnog grada i naravno okolice, a nalazi se na desnoj obali Save kao što smo rekli u jugoistočnom … [više]

Reciklažno dvorište

Kako u zadnje vrijeme sve više vodimo bitku sa neprekidnim zagađenjem okoliša i neodgovornim ponašanjem ljudi, tako se sve više stručnjaka okreće rješenjima koji će pomoći da naš planet poživi još malo, prije nego što ga zatrpamo sa nepotrebnim tvarima, od čega ćemo zagaditi pitku vodu i zemlju koja daje plodove. U … [više]

Električni i elektronički otpad

Elektronički otpad  može se definirati kao re-usables (radna i popravljiva elektronika) i sekundarni otpad (bakar, čelik, plastika, itd.) koji je odbačen ili odložen od strane kupca, a koji se može reciklirati i ponovno upotrijebiti. U zadnje vrijeme se spominje i kao e-otpad. Recimo u SAD-u, djeluje agencija pod nazivom … [više]