Baterije i akumulatori

Baterija ili akumulator je svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih čelija/članaka (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih čelija/članaka (koje se mogu puniti). Vrste baterija i … [više]

Otpadne vode i njihovo pročišćavanje

Osnovna svrha centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je pročistiti otpadne vode, a time i zaštititi izvore pitke vode. Osim toga, pročistač osigurava i mjesta nizvodno od Zagreba. Centrali uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreb smješten je u blizini Domovinskog mosta, u gradskoj četvrti Žitnjak. Projekt je … [više]

Otpadna ulja

Pojam otpadno ulje podrazumijeva otpadno mazivo ulje i otpadno jestivo ulje. Otpadno mazivo ulje je svako mineralno i sintetičko mazivo, industrijsko, izolacijsko (ulje koje se rabi u elektroenergetskim sustavima) i/ili termičko ulje (ulje koje se rabi u sustavima za grijanje ili hladenje) koje više nije za uporabu kojoj je … [više]

Zagađenje vode

Poznato je da vodotoci imaju sposobnost samopročišćavanja ili autopurifikacije. Od kada postoji živi svijet na Zemlji voda se koristila i pomalo zagađivala biljnim, životinjskim i ljudskim otpacima tkz. organsko zagađenje. U početku je to malo utjecalo na zagađivanje voda, jer se organski otpad razgrađivao pomoću zraka, uglavnom … [više]

Odlaganje otpada – lokacije Zagreb

Projekti primarne reciklaže i izdvajanja štetnih otpadaka dio su Cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu. Još 1988. godine započelo se s odvojenim prikupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard. U ukupno oko … [više]

Kako reciklirati?

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Vrlo je važno najprije odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. U … [više]

Recikliranje plastike

Recikliranje plastike je proces prerade odbačene i stare plastike u proizvod koji se može ponovno koristiti. Prije recikliranja plastika se grupira prema smolinom identifikacijskom kodu koji je razvijen 1988. g. Simbol koji se koristi za identifikacijski kod sastoji se od tri strelice koje su usmjerene u smjeru okretanja sata … [više]

Recikliranje stakla

Proces recikliranja stakla je proces pretvaranja odbačenog stakla u korisni proizvod. Ovisno o konačnoj upotrebi, ovo često uključuje razdvajanje stakla prema boji. Staklo dolazi u različitim bojama, ali tri najčešće su: prozirno, zeleno, smeđe. Staklo čini veliki dio kućnog i industrijskog otpada prema svojoj težini i … [više]

Recikliranje papira

Ranije se papir proizvodio od starih tkanina, a danas se proizvodi od celuloze. Za celulozu, koja se dobija iz drveta, potrebno je sasjeći brojno drveće da bismo proizveli papir. Kako se radi o prirodnom resursu, potrebno je brinuti o njegovim količinama. Primjer nebrige o ovom prirodnom bogatstvu jeste Kina, čija je površina … [više]