Novac pokreće društvo

Odlasci u banku i dućan predstavljaju aktivnosti koje su dio svakodnevnice svakog čovjeka. No postavlja se pitanje koliko tih ljudi zapravo razmišlja o posljedicama aktivnosti koje mogu imati na okoliš. Pokazalo se kako se svakodnevno bacaju velike količine potvrda iz bankomata, a osim toga svakodnevno se prikupljaju … [više]

Što su to zapravo eko proizvodi

Ako ste ikada razmišljali što su to eko proizvodi mi vam možemo objasniti. Naime u zadnje vrijeme sve se više priča o tome koliko je bitno biti ekološki svjestan i naravno promicati sve one vrijednosti koje će pomoći našem okolišu. Da bi mogli biti ekološki svjesni moramo prije svega znati neke osnovne stvari. Dakle … [više]

Utjecaj sporta na okoliš

Ne biste vjerovali koliko svakim danom prijetnja za našu planetu sve više raste. Opasnost najvećim dijelom leži u nedostatku edukacije, koja je poput svega ostalog jako bitna u našem životu. U ovom nas slučaju može podučiti kako da što više sačuvamo okoliš koji nas okružuje. Edukacija je ključ svega, pa krenimo od toga. … [više]

Odvoz glomaznog otpada

U više navrata smo spomenuli kako sve veći problem čine veliki broj ilegalnih odlagališta otpada na kojima se ne pazi ni što se baca ni u kojim količinama, što je itekako opasno za život svih živih bića koji se nalaze u blizini tog smetlišta. Danas čistoća pokušava riješiti taj prolem na razne načine, a jedan od njih je i … [više]

Gospodarenje otpadom

Danas kako se svijet sve više bori protiv kontinuiranog zagađenja koje nam htjeli mi to priznati, ili ne svima radi o glavi, sve se više zemalja okreće projektima koji uključuju potencijalna rješenja za situaciju koja traje već godinama. U akcije koje se provode uključeni su svi mogući nadzori kojima se želi kontrolirati … [više]

Reciklažno dvorište

Kako u zadnje vrijeme sve više vodimo bitku sa neprekidnim zagađenjem okoliša i neodgovornim ponašanjem ljudi, tako se sve više stručnjaka okreće rješenjima koji će pomoći da naš planet poživi još malo, prije nego što ga zatrpamo sa nepotrebnim tvarima, od čega ćemo zagaditi pitku vodu i zemlju koja daje plodove. U … [više]

Električni i elektronički otpad

Elektronički otpad  može se definirati kao re-usables (radna i popravljiva elektronika) i sekundarni otpad (bakar, čelik, plastika, itd.) koji je odbačen ili odložen od strane kupca, a koji se može reciklirati i ponovno upotrijebiti. U zadnje vrijeme se spominje i kao e-otpad. Recimo u SAD-u, djeluje agencija pod nazivom … [više]

Plastične vrećice traju vječno?

Plastične vrećice, kao što svi to  znamo su velika prijetnja za okoliš, ali što se poduzima? Znamo da za takve stvari nikad nije kasno, npr u dućanima umjesto plastičnih bi se mogle koristiti papirnate vrećice ili torbe od tkanine. Isto tako moguće je reciklirati plastične vrećice, a da bi to znali moramo se educirati. Prema … [više]

Medicinski otpad

Otpad koji nastaje tijekom pružanja medicinskih usluga je opasan ako posjeduje jedno ili više od dolje navedenih svojstava ili obilježja: Patološki otpad: dijelovi ljudskog tijela - amputati, tkiva i organi odstranjeni tijekom kirurških zahvata, tkiva uzeta u dijagnostičke svrhe, placente i fetusi, pokusne životinje i njihovi … [više]

Ambalaža – mjere ograničenja upotrebe

Mjerama ograničenja upotrebe plastične ambalaže narušilo bi suvremeni način snadbijevanja životnim namirnicama. Velik dio namirnica ne bi se mogao upotrebljavati izvan ograničenog prostora, jer se ne bi mogli zadovoljiti higijenski i zdravstveni propisi. To se prije svega odnosi na smrznute namirnice, proizvode mliječne … [više]