Sunčeva toplinska energija

Izvori energije važni su kako bi mogli normalno funkcionirati u svakodnevnom životu. Postoji ih nekoliko, a posebno je zanimljiva sunčeva toplinska energija. Poznata je kao tehnologija pretvaranja sunčeve energije u toplinsku energiju. Kolektori solarne energije dijele se na niskotemperaturne, srednjetemperaturne i visokotemperaturne kolektore.

kolektori solarne energije

Kolektori solarne energije, Foto: hsld/Flickr

Ako ste ikada primjetili ravne ploče na kućama, to su niskotemperaturni kolektori namijenjeni za grijanje vode i klimatizaciju. Ugrađuju se najviše za grijanje bazena i vode u kućanstvima, ali se isto tako mogu koristiti za hlađenje i ventilaciju prostora.

Medij za prijenos topline ovdje su voda ili zrak. Pločasti kolektori najčešći su tip kolektora koji se mogu vidjeti na raznim objektima.

Zagrijavanje vode za stambenu ili komercijalnu upotrebu moguće je izvesti pomoću kolektora s pokrovom ili srednjetemperaturnih kolektora. Koristi se ujedno za dezinfekciju, desalinizaciju i kuhanje.

Ako niste znali sunčeva energija se može koristiti za kuhanje, pasterizaciju i sušenje. Kolektori koji se koriste za pripremu hrane ujedno smanjuju potražnju za gorivom i drvom te poboljšavaju kvalitetu

Samo zemlje u razvoju već neko vrijeme imaju prisutan moderan sistem, a koji se odnosi na solarnu dezinfekciju vode. To je jedna od jednostavnijih metoda i jeftinijih metoda, što se oslanja na sunčevo zračenje i PETa ambalažu.

Visokotemperaturni usmjereni su na sunčevo zračenje koristeći pritom zrcala ili leće kako bi proizveli električnu energiju prilikom čega poboljšavaju kvalitetu života smanjujući količinu dima koja bi se inače stvorila.

U solarnim termo elektranama sunčevo zračenje se pomoću leća koncentrira kako bi se postigla veća temperatura. Takva se tehnika naziva sunčeva koncentrirana energija. Ovisno o temperaturi koriste se određeni pogonski strojevi.

Unatoč visokom stupnju pouzdanosti te besplatnom izvoru energije jedina prepreka cijelom projektu je cijena leća i zrcala kojima se moraju pokriti velike površine, da bi se dobile veće količine energije.

Autor: S.Š.

Komentiraj

*