Močvare u Hrvatskoj

Močvare nekada i danas… Koja je razlika? Svim znalcima i one koje to zanima poznato je kako su se močvare nekada smatrale vlažnim i smrdljivim područjem, koje je trebalo isušiti kako bi se dobilo plodno zemljište. Danas je situacija drugačija jer je velik broj onih koji su postali svjesni koliko su močvarna područja važna.

močvarno područje

Močvarna područja su važna ne samo za životinjski i biljni svijet koji tamo obitava nego i za čovjeka. Ona se nalaze visoko na listi važnih i vrijednih lokacija koje su od velikog značaja za prirodu. Spomenuta vlažna područja pomažu neutralizirati razne otrove, isprazniti vodene rezerve te kontrolirati poplave.

Radi se o vodama stajaćicama koja imaju nisku pH vrijednost te koje treba razlikovati od bara, jezera i lokvi. Močvare su nalaze u riječnim nizinama i uz jezera, odnosno uz područja na kojima postoji bogata vegetacija.

Močvare imaju moć zadržavanja ili otpuštanja vode. Za sve one koji su željeli posjetiti mjesto na kojem obitavaju ptice, beskralježnjaci, ribe i kukci, to su močvare i idealno mjesto te pravi raj za brojne životinjske vrste.

Crna Mlaka, Lonjsko polje, Neretva i Kopački rit. To su poznata močvarna područja u Hrvatskoj koja se nalaze na lisi zaštićenih mjesta i od velike važnosti za okoliš. Lonjsko polje posebno je zanimljivo zbog velikog broja bijelih roda kojih ima više nego stanovnika u selu Čigoč.

Lonjsko polje obuhvaća močvarno područje gdje se susreću rijeka Sava, Kupa, Una, Strug i Lonja. U Lonjskom polju živi 16 vrsta vodozemaca te barske kornjače, bjelouške, žličarke i ostale. Ljepota Lonjkog polja ne leži samo u velikom broju životinjskih vrsta nego i u hrastu lužnjaku.

Na sjeveroistčnom dijelu Hrvatske smjesilo se još jedno poznato močvarno područje. Kopački rit je poznat po zoološkom rezervatu u kojem obitava populacija orlova štekavaca te divljih pataka i prekrasnih vranaca. Najveća važnost Kopačkog rita je u velikom broju ptica, a osim toga označen je kao važno močvarno područje za odmorište i hranilište močvarnih selica.

U središnjem dijelu Hrvatske u dolini rijeke Kupe smjestila se još jedna močvara. Crna Mlaka je močvarno područje gdje obitavaju brojne biljne i životinjske vrste. Ovdje se nalazi hrast lužnjak, obični grab, crveni ljiljan te gmazovi, beskralježnjaci i kukci.

Delta Neretve nalazi se na samom jugu i predstavlja močvarno područje na kojem su smješteni ostaci sredozemnih močvara. Delta Neretve je posebno važna pticama kojima služi kao odmorište tijekom njihove selidbe prema Africi. Neretva je ujedno i zimovalište za skupine iz srednje i sjeveroistočne Europe.

Močvare su nam potrebne i zato treba raditi na njihovom očuvanju. Njihova bioraznolikost važna je svim stanovnicima Zemlje i zato je vrijeme da prestanemo zatvarati oči pred onim što se događa.

Autor: S.Š., Foto: Josef Bosak/Shutterstock

Komentiraj

*