Kako erozija utječe na okoliš?

Foto: Sxc, jpeabody

Erozija je prirodni proces pomicanja krutih tvari (zemlje, blata, kamena, itd.) kroz utjecaj vjetra, vode, ili pomicanja koja su uvjetovana silom gravitacije. Proces je u nekim slučajevima povećan kroz ljudske aktivnosti.

Rezultati erozije su produbljivanje korita rijeka, najpoznatiji primjer erozije je kanjon rijeke Colorado u SAD-u, zatim pomicanje obale mora kao najzamjetljiviji rezultati (voda je veća sila od vjetra za pomicanje zemlje, jer ono što radi vjetar u pustinji s pijeskom ne zovemo erozijom).

Nakon prestanka djelovanja agensa erozije, materijal se taloži, što je jedan od izrazito pozitivnih efekata ereozije.

Sprečavanje erozije tla

Erozija tla ili odnošenje tla vodom i/ili vjetrom predstavlja najveću opasnost za degradaciju ili trajni gubitak tla na strmim terenima.

Erozijom je zahvaćen najplodniji, površinski sloj tla čime se direktno nanosi šteta, smanjuje i onemogućuje poljoprivredna proizvodnja.

Da bi se erozija onemogućila ili smanjila na tolerantnu razinu, u nekim područjima zabranjuju se sljedeće aktivnosti:

  • sječa dugogodišnjih nasada podignutih radi zaštite tla od erozije, osim sječe iz agrotehničkih razloga
  • preoravanje livada i pašnjaka na zemljištima čiji je nagib veći od 15% i korištenje površina za poljoprivrednu proizvodnju jednogodišnjih kultura

Komentiraj

*