Voda i zdravlje

Voda je neophodna za život, no ona također poboljšava vaše zdravlje i kondiciju, ali i vaš izgled. Naše tijelo treba vodu jer ona čini 92% krvi, 22% kostiju, 75% mozga i 75% mišića. Voda je sastavni dio većine stanica u našem tijelu, najveći dio naših krvnih i limfnih sustava, te ujedno prenosi hranu i kisik u stanice, a iznosi … [više]

Klima uređaji i njihov utjecaj na zdravlje

Kakvo je djelovanje klima uređaja na zdravlje. Odgovor je vrlo jednostavan - klime mogu biti zdrave, pa čak i ključne za spašavanje života, ali samo kad se pravilno koriste. Loše korištena klima može donijeti više štete nego koristi, a u najgorim slučajevima čak i ugroziti život. Ključni faktori koji utječu na pravilno … [više]

Samohipnoza kao sredstvo za ublažavanje boli

U kombinaciji s nekoliko psihoterapeutskih sesija, samohipnoza kod pacijentica s rakom dojke, koje trpe strašnu bol, pomogla im je, s vremenom, da izdrže, da kontroliraju razinu te boli. Istraživanje je djelomično vodila Lisa D. Butler, izvanredna profesorica pri Školi socijalnog rada s navedenog sveučilišta, i ono je … [više]

Yoga kao način življenja

Yoga potječe od sankritskog izraza yuj što znači sjediniti, a kojoj je dodan sufiks ghan koji znači upotpunjavanje. U prenesenom smislu Yoga znači jedinstvo individualnog sa univerzalnim, mikrokozmosa sa makrokozmosom, konačnog sa beskonačnim. Jer, svaki pojedinac je neograničen ali možda nije svjestan sebe kao takvog. U tom … [više]

Depresija i kako ju pobijediti

Pojava depresije povezana je sa smanjenom aktivnošću neuroprijenosnika. Njih živčane stanice koriste za međusobnu komunikaciju, odnosno prijenos impulsa. Neki od neuroprijenosnika, poput serotonina, noradrenalina i dopamina, imaju prirodnu antidepresivnu funkciju, koju ne mogu provoditi ako se njihova razina u mozgu … [više]

Zagađenje zraka utječe na inteligenciju djece

Posljedice onečišćenja zraka na inteligenciju slične su onima uočenima kod djece čije su majke pušile deset cigareta dnevno u trudnoći. Djeca koja žive u četvrtima s gustim prometom imaju niži kvocijent inteligencije i postižu lošije rezultate na testovima inteligencije i pamćenja od djece koja udišu čist zrak, pokazala je nova … [više]

Sterilni uvjeti nepovoljni za rast djece

Američki su znanstvenici proveli istraživanje o otpornosti djece na viruse i bakterije iz okoline, a autor istraživanja Thomas McDade sa sveučilišta Northwestern u Illinoisu objavio je kako je otkriveno da ekstremno čisto, gotovo sterilno okruženje u početku života može pridonijeti višoj razini upalnih procesa u organizmu … [više]